Jak urządzić gabinet kosmetyczny zgodnie z wymogami Sanepidu ?

with Brak komentarzy
Witajcie,
Temat niełatwy, wzbudzający dużo emocji i niepokoju czyli:

Jak urządzić gabinet kosmetyczny zgodnie z wymogami Sanepidu ?

Jedno jest pewne – zostaniesz skontrolowana. To nieuniknione. Mimo, że aktualnie nie ma obowiązku zgłaszania gabinetów do odbioru przy rozpoczęciu działalności, to i tak pierwsza kontrola, która się u Ciebie pojawi, zadba o to, by sprawdzić czy gabinet jest zgodny z przepisami i nadaje się do prowadzenia działalności. No właśnie, ale z jakimi konkretnie przepisami?

Jakie przepisy regulują projektowanie gabinetu kosmetycznego i fryzjerskiego?

Odpowiedź nie jest prosta, gdyż najważniejsze przepisy straciły ważność w 2012 r. i od tamtej pory nie weszły w życie nowe, które pomagałyby urządzić salon w odpowiedni sposób. Ponieważ jednak stare przepisy nie były złe, Sanepid wciąż poleca by się do nich odnosić.
Ustawi i przepisy, które musisz wziąć pod uwagę projektując gabinet to :
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 4. Polskie normy oświetleniowe: PN-EN 12464-1, Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 5. Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.

 

Aby jak najrzetelniej napisać dla Was ten artykuł, udałam się z wizytą do krakowskiego oddziału Sanepidu. Wiem, że interpretacja przepisów może się różnić między oddziałami, więc przed zabraniem się za remont koniecznie pojedź do lokalnego Sanepidu i zapytaj o ich interpretację.

 

Od czego zacząć projektowanie gabinetu kosmetycznego lub fryzjerskiego?

Wizyta w Sanepidzie – tak jak piszę wyżej – to podstawa.
Nie ma obowiązku składania i opiniowania projektu technologicznego w Sanepidzie. Jednak zarówno Sanepid jak i ja, polecamy tę opcję. Dzięki temu unikniesz stresu i kosztownych przeróbek.
Co musisz złożyć, aby Sanepid mógł wydać opinię?
Projekt gabinetu z zaznaczonymi głównymi meblami, sprzętami, ściankami działowymi i opisem. Taki projekt przygotowują specjaliści i biura projektowe, ale jeśli czujesz się na siłach, możesz się tego podjąć sama i dla Sanepidu to jest jak najbardziej OK.  
Opis – to już nie tylko techniczne parametry lokalu, ale opis Twojej pracy i organizacji Twojego gabinetu.
 • Gdzie znajduje się lokal – część budynku czy samodzielny budynek,
 • Którędy będzie prowadziło wejście do lokalu,
 • Jakie pomieszczenia zawiera lokal,
 • Czy jest poczekalnia z recepcją czy wchodzi się bezpośrednio do głównej części zabiegowe,
 • Czy jest dostęp światła naturalnego,
 • Jaka jest wysokość lokalu,
 • Czy gabinet jest podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • Jakiego rodzaju wentylacja jest lub będzie w lokalu,
 • Jakie zabiegi będę wykonywane,
 • Jakich narzędzi będziesz używać – jednorazowego czy wielokrotnego użytku,
 • Gdzie i w jaki sposób będzie odbywać się sterylizacja,
 • Czy planujesz zabiegi pedicure. Jeśli tak to czy będziesz mieć brodzik stały czy przenośny, a jeśli przenośny, to gdzie będziesz go opróżniać, myć i dezynfekować,
 • Gdzie w lokalu znajduje się toaleta, lub gdzie jest najbliższa toaleta poza lokalem,
 • Gdzie rozmieszczone będą przybory sanitarne – umywalki, zlew itp.
 • Gdzie będzie przechowywana odzież wierzchnia i robocza pracowników,
 • Gdzie znajdują się pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny,
 • Gdzie znajduje się przestrzeń do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,
 • Gdzie znajdują się miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady,
Czyli kolejno ustosunkowanie się do przepisów, tych nieaktualnych, ale wciąż wymaganych.
Jak wspominałam, nie ma obowiązku opiniowania projektu przed przystąpieniem do prac remontowych, jednak koszt uzyskania takiej opinii to 100 – 200 zł, w zależności, od czasu, jaki poświęcił pracownik naszemu projektowi. Przed rozpoczęciem pracy gabinetu, też nie ma obowiązku zgłoszenia w Sanepidzie, ale koszt to kolejne 100-200 zł. A koszt przeróbek czy nawet jednej umywalki – znacznie wyższy. Nie ma więc sensu oszczędzać tylko zrobić jak zaleca Sanepid.

Treść rozporządzenia:

Co ważnego znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej?
WYTYCZNE
1. Zakład powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.
  2.      Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu:
 • może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej;
 • nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi.
  3.      W zakładzie wydziela się:
 • pomieszczenia, w których są świadczone usługi;
 • szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług;
 • pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie;
 • pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości;
 • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny;
 • miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.
  4.      Pomieszczenia w zakładzie, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług.
  5.      Ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych.
  6.      Zakład powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody.
  7.      Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody.
  8.      Ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, są odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.
DOPUSZCZA SIĘ
 • sprzedaż, w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, artykułów fryzjerskich, kosmetyków oraz wyrobów perukarskich;
 • podawanie lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
TOALETY
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może, w przypadku zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu, wyrazić zgodę na korzystanie z ustępu znajdującego się w innej części budynku lub lokalu, w odległości nie większej niż 75 m od zakładu, jeżeli dojście do tego ustępu odbywa się drogami komunikacji wewnętrznej.
SZATNIE
  1. Szatnie dla osób zatrudnionych w zakładzie wyposaża się w szafki, w których przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub ochronną.
  2.      Czystą bieliznę, odzież roboczą lub ochronną przechowuje się w przeznaczonych do tego celu szafkach, oddzielnych i odpowiednio oznakowanych.
  3.      Brudną bieliznę oraz odzież roboczą lub ochronną przechowuje się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, w przeznaczonych do tego celu, zamkniętych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
  4.      Pojemniki z brudną bielizną oraz odzieżą roboczą lub ochronną po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza zakład.
PRANIE
  1. Pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej powinno odbywać się poza zakładem.
  2. Dopuszcza się pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej w zakładzie, jeżeli posiada on odrębne pomieszczenie na pralnię, spełniające wymagania określone w przepisach o warunkach technicznych budynków.
WYDZIELONE MIEJSCA
W zakładzie jednostanowiskowym miejsce do:
 • spożywania posiłków przez osoby zatrudnione w zakładzie;
 • przechowywania odzieży
- może znajdować się w wydzielonej części pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.
NIEDOPUSZCZALNE JEST
 • palenie w zakładzie wyrobów tytoniowych poza miejscami wyraźnie wyodrębnionymi w tym celu;
 • wprowadzanie zwierząt do zakładu.
PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości wyposaża się w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew, z tym że w zakładach, w których znajdują się nie więcej niż 3 stanowiska dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża oraz wpust podłogowy z syfonem.
Przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu, w szczególności meble, powinny mieć gładką, nie wchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekcyjnych
WYPOSAŻENIE W WODĘ
  1. W zakładach, o których mowa, wyrób peruk, zabiegi kosmetyczne oraz tatuażu odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach wyposażonych w umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą.
  2. W zakładzie fryzjerskim wydziela się stanowisko do mycia i farbowania włosów wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą.
  3. Przed świadczeniem usług wyroby perukarskie lub włosy naturalne przeznaczone do tych wyrobów, myje się przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu.
PRYSZNIC
W zakładach kosmetycznych, w których stosuje się preparaty kosmetyczne powodujące zewnętrzne zanieczyszczenie ciała, wydziela się łazienkę wyposażoną w natrysk, miskę ustępową oraz umywalkę, dostępną bezpośrednio z pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.
PEDICURE
  1. W zakładzie, w którym są świadczone usługi w zakresie pedicure, wydziela się stanowisko o powierzchni co najmniej 6 m2, odizolowane od innych stanowisk. ( wymóg 6m2 nie jest już egzekwowany przez Sanepid)
  2. Stanowisko do pedicure
 • brodzik do moczenia nóg z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub
 • przenośny brodzik do moczenia nóg, który myje się i dezynfekuje po każdym użyciu.
Ustawa ta określa też inne parametry, dotyczące nie tylko wnętrz ale bezpośrednio wykonywanych zabiegów, więc nawet jeśli zlecasz projekt zewnętrznej firmie, koniecznie przeczytaj to rozporządzenie.
Ufff! Dużo tego, prawda?
A to tylko rozporządzenie Ministra Zdrowia, które przytaczałam na początku. Inne wymogi to tematy na osobne artykuły.
Dajcie znać czy interesuje Was ten temat i czy warto go kontynuować.
Uściski!
Kasia